Per 16 februari 2022 zijn de reisadviezen aangepast

Belangrijkste wijziging is dat het reisadvies niet meer bepaald wordt op basis van de COVID-19 incidentie of de EU-veilige landenlijst. De lokale COVID-19 situatie is niet langer (altijd) doorslaggevend voor de kleurcode, maar wordt nog wel meegewogen. Reizen wordt niet meer ontraden op basis van de COVID-19 situatie, tenzij er sprake is van een VOC (Variants Of Concern).

We gaan weer terug naar de situatie pre-COVID, waarbij weer alle veiligheidsrisico’s (waaronder gezondheidsrisico’s) bepalend zijn voor de kleurcode. De systematiek tussen binnen en buiten de EU wordt nu bijna hetzelfde: bij inreizen vanuit de EU wordt om een DCC (Digitaal Corona Certificaat ) gevraagd. Alleen bij reizen van buiten de EU is een test voorlopig nog verplicht (ook als je gevaccineerd bent). Een NAAT/PCR van max 48 uur oud bij vertrek, of een Antigeen max 24 uur oud bij vertrek.

Het Ministerie van VWS zal niet langer landen aanwijzen als zeerhoogrisicogebied op basis van incidentie, en daarmee vervalt ook de quarantaineplicht voor reizigers uit die gebieden. Voor derdelanders blijft het EU-inreisverbod van kracht, en daarvoor blijft de EU Veilige Landenlijst ook gehandhaafd.

VOC 

In het geval van een nieuwe zorgwekkende virusvariant (VOC) is de Covid situatie wel leidend voor het reisadvies (kleurcode oranje) en daarbij treedt het volgende maatregelenpakket in werking:

  • Dubbele testverplichting (zowel NAAT/PCR max 48 uur als antigen max 24 uur) óf NAAT/PCR van max 24 uur oud bij vertrek
  • Quarantaineplicht met beperkte uitzonderingen (zonder uitzondering voor geboosterden)
  • EU-inreisverbod zonder uitzondering gevaccineerden (geldt alleen voor reizen buiten EU)