Algemene voorwaarden

Goed om te weten

Volledige algemene voorwaarden

Versie 1701, ingangsdatum: 01-11-2017

1. Reserveringen
1. Huisdieren zijn niet op elke camping toegestaan in de vakantietenten of mobile-homes van Juliette Tentvakanties! Per camping wordt dit aangegeven , bij twijfel bel ons gerust!
2. Na uw reservering (telefonisch, schriftelijk of per e-mail) stuurt Juliette Tentvakanties u per mail een reserverings-bevestiging met het definitief te betalen bedrag. Bij onjuiste gegevens dient u direct, uiterlijk binnen 3 werkdagen, contact op te nemen met Juliette Tentvakanties. Indien u binnen 8 dagen na reservering geen reserveringsbevestiging heeft ontvangen, wordt u verzocht contact op te nemen met Juliette Tentvakanties.
2. Bij latere aankomst in de accommodatie of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor de niet-gebruikte accommodatie. In-check garantie na 16.00/ Uit-checken voor 10.00u. De camping heeft de mogelijkhied extra kosten in rekening te brengen indien u op andere tijden dan aangegeven staat aankomt of vertrekt.
3. Indien er minder personen daadwerkelijk in de accommodatie verblijven dan gereserveerd, zal er geen restitutie plaatsvinden voor de niet verschenen personen.
4. Het maximaal toegestane aantal personen per accommodatie is 4 a 5 personen, in principe uit hetzelfde gezin. meerdere personen? Dan horen wij dit graag van te voren!
5. Het aantal personen dat overnacht in de accommodatie dient conform te reservering te zijn.
6. Reserveringen voor/door jongeren (< 23 jaar) of een groep in het algemeen, kunnen niet geaccepteerd worden.
7. Op sommige campings is het mogelijk om gratis een koepeltentje naast uw accommodatie te plaatsen. Deze zijn echter niet bedoeld om meer of andere personen te herbergen dan conform de reservering.
8. Een babypakket en/of andere extra’s zoals bijvoorbeeld een kachel kan alleen gegarandeerd worden indien deze gelijktijdig met de reservering zijn aangevraagd.

2. Betaling
1. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient binnen 14 dagen 25% van de reissom te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aankomst in de accommodatie te worden voldaan. Ook bij kortingen, bij niet tijdig betalen komt uw korting hiermee te vervallen.
3. Bij reserveringen binnen 8 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom binnen 1 week na ontvangst van de reserveringsbevestiging te worden voldaan.
4. Bij reserveringen binnen 2 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom binnen 1 dag (per omgaande) na ontvangst van de reserveringsbevestiging te worden voldaan.
5. Indien de aanbetaling en/of het restant van de reissom niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt Juliette Tentvakanties zich het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden).
6. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de aanmelder, inclusief de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.

3. Borgsom
1. De borgsom bedraagt € 50,00 / € 100,00 / € 150,00 per gereserveerde accommodatie en wordt desgevraagd direct bij aankomst door de vertegenwoordiger van Juliette of campingeigenaar zelf geïnd. Het bedrag kan dus per camping verschillen, afhankelijk van de eventuele extra kosten die hier mee verbonden zijn.
2. De borgsom krijgt u na de eindcontrole van de accommodatie door de vertegenwoordiger van Juliette Tentvakanties of campingeigenaar , voor vertrek, geheel of gedeeltelijk terug.
3. Indien u eerder vertrekt dan wanneer de eindcontrole heeft plaatsgevonden, dan zal de borg achteraf per bank terugbetaald worden. Eventueel geconstateerde gebreken zullen van de borgsom ingehouden worden.
4. Juliette Tentvakanties berekent geen kosten wanneer u servies of glaswerk per ongeluk breekt.
5. Beschadiging, vermissing of vernieling van de accommodatie of van het overige inventaris, anders dan het servies of glaswerk, zal op basis van de kostprijs in rekening gebracht worden. Het bedrag zal direct verrekend worden met de betaalde borgsom, onverminderd de verplichting tot vergoeding van het bedrag dat de borgsom te boven gaat.
6. De accommodatie dient schoon achter gelaten te worden, in ieder geval in gelijke staat als waarin de accommodatie aan de huurder bij aanvang is toegekend. Indien bij de eindcontrole blijkt dat de accommodatie niet voldoende schoon is, zal van de borgsom een extra € 30,00 voor de eindschoonmaak ingehouden worden. Dit is een extra bijdrage in de schoonmaakkosten.

4. Wijzigingen in de reeds bevestigde reserveringen
1. Uitvoer van wijzigingen door de aanmelder geschiedt alleen indien mogelijk en pas na schriftelijke bevestiging door Juliette Tentvakanties. Indien de wijziging niet mogelijk is, dan blijft de oorspronkelijke reservering staan.
2. Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering inhouden, zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
3. Indien de gereserveerde periode tijdens het verblijf op de camping wordt verlengd, dient u het extra verblijf op de camping direct te betalen, volgens de op de site vermelde prijzen. Hierbij kan geen aanspraak worden gemaakt op de eventuele aanbiedingen.

5. Annuleringsvoorwaarden
1. Reserveringen kunnen binnen 14 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kosteloos worden geannuleerd.
2. Reserveringen kunnen alleen schriftelijk (per brief of per mail) worden geannuleerd met opgaaf van reden.
3. Bij annuleringen tot 14 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 20% van de reissom in rekening gebracht met een minimum van €100,=.
4. Bij annuleringen tussen 14 en 6 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 70% van de reissom in rekening gebracht, met een minimum van €100,=.
5. Bij annuleringen tussen 6 en 2 weken voor aankomst in de accommodatie wordt 90% van de reissom in rekening gebracht met een minimum van €100,=.
6. Bij annuleringen tussen 2 weken voor aankomst in de accommodatie en de dag van aankomst zelf wordt de volledige reissom in rekening gebracht.
7. Wij adviseren u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten via Juliette Tentvakanties.

6. Beschikbaarheid accommodatie
1. Indien Juliette Tentvakanties de gereserveerde accommodatie niet kan aanbieden, dan krijgt de aanmelder hiervan direct bericht. De aanmelder krijgt een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aangeboden, zonder verhoging van de reissom. Indien de aanmelder hiervan geen gebruik maakt, zal Juliette Tentvakanties terstond alle ontvangen bedragen terugbetalen.
2. Indien de annulering door Juliette Tentvakanties binnen 10 dagen voor aankomst in de accommodatieplaats vindt, wordt de aanmelder, naast de terugbetaling van de ontvangen bedragen, een vergoeding geboden van 10% van de reissom met een maximum van € 150,=.

7. Aansprakelijkheid
1. Juliette Tentvakanties kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door gebruikers van de via Juliette Tentvakanties geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan.
2. Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschieden geheel voor eigen risico.
3. Gebruikers van de via Juliette Tentvakanties geboden accommodatie, dienen de gedragsregels te respecteren, welke door de campinghouder voor op zijn terrein aanwezige gasten zijn vastgesteld.
4. De gebruiker(-s) van de via Juliette Tentvakanties aangeboden accommodatie die hinder of overlast oplevert of kan gaan opleveren, of die de gedragsregels die gelden op de camping niet respecteert, kan eventueel, na een eerste waarschuwing, uit de accommodatie verwijderd worden, dit zonder recht op terugbetaling.
5. Juliette Tentvakanties is niet verantwoordelijk voor het gedrag van andere gasten op de camping.
6. In het voor- en naseizoen kan de campinghouder genoodzaakt zijn een aantal voorzieningen op de camping niet aan de (Juliette Tentvakanties) gasten aan te bieden.
7. Medewerkers van Juliette Tentvakanties op de camping zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Juliette Tentvakanties.
8. Indien een vertegenwoordiger van Juliette Tentvakanties door ziekte of andere dringende redenen verhinderd is zijn/haar werk te doen zal Juliette Tentvakanties zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg dragen. In het geval dit niet direct geregeld kan worden, accepteert Juliette Tentvakanties geen aansprakelijkheid voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
9. Kortingen: toegekende kortingen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld. Juliette zal u de hoogst mogelijke/aangeboden korting toekennen op uw reservering.
10. De goedkoopste prijsgarantie telt over bruto bedragen op een dezelfde aangeboden camping. Deze bruto bedragen zijn de hoofdsom ofwel aanvangsprijzen van eventuele derde partijen.

8. Klachten
1. Het reisprogramma, de internetsite en overige communicatievormen zoals prijsstellingen,aanbiedingen en andere publicaties van Juliette Tentvakanties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter voor gewijzigde omstandigheden kan Juliette Tentvakanties geen aansprakelijkheid aanvaarden.
2. Heeft u een gerechtvaardige klacht dan moet u deze in eerste instantie direct melden aan een medewerker van de campingreceptie of de vertegenwoordiger van Juliette Tentvakanties op de betreffende camping. Deze zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden. Indien er desondanks aanleiding blijft voor een gerechtvaardigde klacht, en er ter plekke geen oplossing geboden kan worden, dient deze uiterlijk binnen 3 weken na de laatste overnachting in de accommodatie schriftelijk bij Juliette Tentvakanties te worden ingediend.
3. Overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals geluids- of wateroverlast of zelfs ongedierte /insecten plagen komt van buitenaf en kan door Juliette Tentvakanties niet worden beïnvloed. Uiteraard zal de vertegenwoordiger van Juliette Tentvakanties proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken of weg te nemen, maar Juliette kan voor deze overlast geen aansprakelijkheid aanvaarden.
4. Op alle geschillen tussen Juliette Tentvakanties en de huurder is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Inventaris

Keuken
 • vrijstaande keuken
 • 4-pits gasstel
 • koelkast met vriesvakje
 • bestekbak
 • plastic (kinder-)drinkbekers
 • plastic (kinder-)borden
 • plastic (kinder-)schaaltjes
 • plastic (kinder-)bestek
 • div. soorten schaaltjes
 • wijnglazen
 • asbak
 • thermoskan
 • fluitketel
 • koffiezetapparaat
 • koffie-kopjes
 • theeglazen
 • broodmandje
 • waterkoker
 • placemats
 • knoflookpers
 • serviesgoed
 • hapjespan
 • pannenset met koekenpan
 • onderzetters
 • spaghettilepel
 • bakspaan
 • opscheplepels
 • soeplepel
 • garde
 • kurkentrekker
 • blikopener
 • rasp
 • kaasschaaf
 • diverse schalen / slakom
 • scherpe snijmessen (o.a. broodmes)
 • theelepels
 • bestek
 • theepot
 • snijplanken
 • maatkan
 • dienblad
 • diverse plastic voorraad dozen
 • drinkglazen
 • bierglazen
 • huishoudschaar
 • pizzasnijder
 • dunschiller
 • maatschepje
 • flesopener
 • pannen onderzetters
Slapen
 • tweepersoons boxspring of Zweeds comfortabel bed 140 x 200 m.
 • 2 eenpersoonsbedden + eventueel een onderschuif bed
 • tafeltje met bedlampje
 • beddengoed, kijkt u dit goed na op uw reservering!
Wonen
 • binnentafel met 4 stoelen
 • 2 krukjes
 • buitentafel
 • 3 stapelbare stoelen
 • 2 verstelbare stoelen
 • parasol met voetstuk/grondstuk
 • hanglamp
 • looplamp
Divers
 • branddeken
 • NL-stopcontact
 • kledinghangers
 • jerrycan
 • droogrek
 • knijpers in bak
 • deurmat
Schoonmaken
 • vuilnisemmer
 • bezem
 • stoffer & blik
 • emmer
 • afwasteil
 • afdruiprek

NB. Inventaris kan per camping verschillen, dit is afhankelijk van het algehele aanbod van Juliette op de camping zelf.

HAUT
35%
Korting
Vakantie 2021 tot wel
BEKIJK AANBIEDING
35%
Korting
Vakantie 2020 tot
BEKIJK AANBIEDING
KORTING